En het potatis som ska krossas! Ingen rasism på eller utanför planen!