Ja ny lägenhet innebär som vanligt ny hemförsäkring… Frågan var om jag skulle fortsätta att ha min hemförsäkring hos Dina eller om jag skulle köra någon annan.  Skyddet i en hemförsäkring är omfattande. I hemförsäkringen ingår bland annat brand, storm- och läckage, inbrott, förstörd mat i kyl och frys och skador på tomten. Samt om någon i familjen kan råka skada en annan person eller själv råkar bli skadad vid överfall. Samt även en enklare reseförsäkring. Ja så ni förstår att det är bra att teckna en hemförsäkring.

Efter att ha läst lite mer om de mest populära försäkringarna på marknaden så valde jag trots allt att stanna hos Dina då jag hittills inte haft några problem med dem så ger jag dem fortsatt förtroende!