Den totala energianvändningen i de svenska bostäderna och lokalerna står för nästan halva Sveriges totala energianvändning. Och av denna hälft står cirka hälften av energin åt uppvärmning och tappvatten.  Genom att istället använda värmepumpar sänks denna energiåtgång med ca 50% och om all svenska hushåll skulle använda effektiva metoder för uppvärmning skulle detta kraftigt sänka energiförbrukningen i Sverige.

Tänk på miljön när du väljer uppvärmning till din bostad!